Въздушно корпоративно видео – Gopet Trans

Освен, че заснехме и монтирахме това прекрасно въздушно видео на живописната локация РИО Правец, подредихме екипа от 120 души в логото на фирмата. Заснехме и фотографии.